Usługi prawne


AD Premium Consulting oferuje wsparcie w języku polskim w zakresie usług prawnych takich jak:

Testamenty, Umowy powiernictwa, Pełnomocnictwa, Kupno I sprzedaż nieruchomości mieszkalnych I komercyjnych, Spory cywilno-prawne, Prawo rodzinne (Rozwody, opieka nad dziećmi, podział majątku), Prawo Pracy, Landlord-Tenant (deposit Protection), Zajecie towarów/pojazdów przez Border Force oraz Postepowanie spadkowe.

Testamenty


"W tym świecie nic nie może być pewne, z wyjątkiem śmierci i podatków." - Benjamin Franklin

Ponad połowa mieszkańców wysp brytyjskich nie posiada testamentu, a co za tym idzie nie ma wpływu na to, co się stanie z ich majątkiem lub niepełnoletnimi dziećmi po ich śmierci.
Sporządzenie testamentu nie jest narzucone przez ustawodawcę, jednakże przezorne osoby sporządzają go nie tylko dlatego, że chcą, aby uwzględniono ich życzenia dotyczące pochówku, ale również dlatego, że:

Poniżej zamieszczony link przejrzyście obrazuje kto i w jakim zakresie będzie dziedziczył w sytuacji kiedy testament nie został sporządzony.
https://www.gov.uk/inherits-someone-dies-without-will

PDF Prawo spadkowe - Anglia i Walia.

PDF Władza rodzicielska – Anglia i Walia.

Czy testament musi być spisany przez notariusza? Nie, możesz sporządzić go sam. Należy jednak pamiętać, że z powodu błędów formalnych, popełnianych zazwyczaj z braku specjalistycznej wiedzy, tak przygotowany dokument łatwo podważyć i unieważnić. Dlatego zalecane jest skorzystanie z fachowej porady i usługi, która zapewni prawomocność testamentu. Należy również pamiętać, że postanowienia zawarte w testamencie powinny być aktualizowane co 5 lat lub po zaistnieniu istotnej okoliczności życiowej, tj. narodziny dziecka, rozwód, separacja, znaczne wzbogacenie się (np. poprzez zakup nieruchomości), śmierć wykonawcy woli lub zapadnięcie przez niego w chorobę terminalną. W celu skorygowania zapisów wprowadza się aneks. Co istotne – postanowienia testamentu są unieważnione w momencie zawarcia związku małżeńskiego, chyba że wydarzenie to było zaplanowane w momencie sporządzania dokumentu i jest w nim zawarta wyraźna wzmianka na ten temat.

Gdzie przechowywać testament?
W bezpiecznym miejscu, np.:

KONIECZNIE POINFORMUJ WYKONAWCĘ SWOJEJ WOLI, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TWÓJ TESTAMENT.

Umowy powiernictwa


Trust jest rodzajem umowy prawnej regulującej sposoby zarządzania majątkiem. Obejmuje ona trzy podmioty - są to:

Powiernicy administrują powierzonym mieniem w zgodzie z wolą ustanawiającego, która zazwyczaj jest zapisana w testamencie lub w trust deed.

Umowy powiernictwa mogą być zakładane z wielu powodów, m. in.:

W zależności od rodzaju umowy powiernicy posiadają różne kompetencje.
Wyróżniamy:

Więcej informacji https://www.gov.uk/trusts-taxes/overview.

Pełnomocnictwa


Akt pełnomocnictwa jest dokumentem prawnym, który pozwala na upoważnienie osoby/osób (pełnomocnika) do pomocy w podejmowaniu decyzji lub podejmowaniu ich w naszym imieniu, kiedy z zaistniałych okoliczności sami nie jesteśmy w stanie ich dokonać (np. w wyniku wypadku, choroby).

Wyróżniamy dwa rodzaje pełnomocnictwa:

  1. Health and Welfre, w którego skład wchodzi: opieka medyczna, przeniesienie do domu opieki jak również leczenie podtrzymujące życie;
  2. Property and financial affairs - zarządzanie kontami bankowymi, opłacanie rachunków, sprzedaż nieruchomości.

Więcej informacji https://www.gov.uk/power-of-attorney/overview.

Możemy również sporządzić notarialnie potwierdzone dokumenty pełnomocnictwa w formie akceptowalnej przez Polskie prawo np. wymeldowanie , odbiór lub złożenie dokumentów, kupno/sprzedaż nieruchomości, przyjęcie lub odrzucenie spadku i inne (wycena indywidualna).

AD Premium Consulting oferuje usługi sporządzania testamentów, Umów Powiernictwa i Aktów Pełnomocnictwa na terenie UK w języku polskim. Cała praca nadzorowana jest przez Goodwills Legal Servies LTD.
Masz pytania? Napisz do nas.

Cennik


Document Cost no VAT
Testamenty
Simple Will Single £130
Simple Mirror Will £200
Complex Will Single (extra gifts / residuary provisions) £200
Complex Mirror Will (extra gifts / residuary provisions) £220
Total Calamity Beneficiaries (additional) £90
Pełnomocnictwo
LPA (either Property and Affairs or Health & Welfare) £200
2 x LPA Property & Affairs And Health & Welfare) £300
Registering an LPA (without court fees) £220
Registering 2 LPAs for 1 client (without court fees) £300
Property trusts
With Severance £320
Without Severance £280
Severance on additional property £170
Transfer of Equity £500(variable)
Life Interst Trust £390
Land Registry Check £15
Discretionary Trusts
Disabled Trusts £220
Family Trust £260
Children Protective Trust £230
Exclusion Service
Excluding Potencial Beneficiary £90

AD Premium Consulting nie udziela jakichkolwiek porad na temat usług finansowych. Nie musimy być autoryzowani przez FCA (Financial Conduct Authority). Zastanów się dobrze, zanim zaciągniesz pożyczkę hipoteczną. Jeżeli zaprzestaniesz spłacać kredyt Twoja nieruchomość może zostać Ci odebrana. Nasza wstępna konsultacja jest darmowa, ale jeżeli zdecydujesz się na nasze usługi, może być pobrana opłata przez doradcę kredytowego jakiego Ci polecimy. Opisy dotyczące kredytów hipotecznych, pożyczek i ubezpieczeń są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są regulowane przez Financial Services and Markets Act 2000. Informacje na tej stronie nie mają na celu promowania żadnej konkretnej firmy oraz formy pożyczki hipotecznej lub ubezpieczenia. Dane na stronie są umieszczone jedynie w celach informacyjnych. AD Premium Consulting działa jako "introducer" dla autoryzowanych doradców hipotecznych, firm doradztwa hipotecznego, brokerów kredytów hipotecznych i niezależnych doradców finansowych od ktorych AD Premium Consulting może otrzymać opłaty i prowizje. Twoje prawa nie są ograniczone i wysłanie zapytania przez tą strona nie jest zobowiązujące. Wysyłając zapytanie potwierdzasz, że informacje są prawdziwe i rzetelne oraz, że AD Premium Consulting może wysłać szczegóły tego zapytania do odpowiedniego doradcy finansowego. AD Premium Consulting nie wyśle lub sprzeda danych dotyczących pożyczki lub leasingu stronom trzecim, z wyjątkiem tych, które są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego lub produktu kredytowego, o które prosiłeś. Zawartość tej strony ma charakter informacyjny i nie jest to doradztwo finansowe. AD Premium Consulting ma na celu dostarczenie aktualnych i dokładnych informacji w czasie ich publikacji. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są dokładne w momencie publikacji i AD Premium Consulting regularnie sprawdza i aktualizuje informacje. AD Premium Consulting i jej stowarzyszone firmy nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za publikacje nieaktualnych danych na tej stronie. Zamieszczone informacje o produktach są dostępne dla wszystkich ich dostępność będzie zależeć od indywidualnych okoliczność.